Kiến nghị lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 30/01 năm kế tiếp

02/01/2020 14:53 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh về Khởi sự kinh doanh như sau:

- Bộ Tài chính:

+ Trong quý I năm 2020 kiến nghị sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài theo hướng lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 30 tháng 01 của năm kế tiếp;

+ Giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/ tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 04 ngày theo quy định (trong đó thủ tục đặt in tự in hóa đơn là 02 ngày; thông báo phát hành là 02 ngày);

+ Đối với thủ tục mua hóa đơn đảm bảo giải quyết ngay trong ngày;

+ Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin khai trình lao động trực tuyến kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hoàn thành trong quý IV năm 2020.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường. Hoàn thành và trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2020.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,173

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn