Điểm mới khi xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

23/12/2019 10:27 AM

Ngày 16/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Một số vấn đề lưu ý trong quá trình xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 như sau:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ BHXH từ tháng 01 năm 2017 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ BHXH.

- Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định 27/2015/NĐ-CP khi có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm.

- Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú", nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối tượng đó.

- Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" và sau đó tiếp tục đạt được các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1,2,3 và 4 Điều 8 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Riêng quy định tại Khoản 5 Điều 8 được áp dụng cho toàn bộ quá trình công tác của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

- Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện để nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú".

Thời gian làm cán bộ quản lý giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy kiêm nhiệm được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,760

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn