Giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập

09/12/2019 09:29 AM

Ngày 29/11/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1704/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong phạm vi quản lý được giao, có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Trên cơ sở đó, thực hiện tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các ĐVSN công lập.

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các ĐVSN công lập, được sử dụng theo nguyên tắc:

- Dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức tiền lương cơ sở trong lĩnh vực chi tương ứng;

- Dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.

Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Quyết định 1704/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,385

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn