Chế độ tiền lương đối với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

13/11/2019 09:30 AM

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định tiền lương đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước như sau:

- (1) Được hưởng nguyên tiền lương theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 152/2018/NĐ-CP.

- (2) Trường hợp huận luyện viên, vận động viên có mức tiền lương ngày của tháng trước liền kề trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu thấp hơn mức tiền lương ngày tương ứng của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định 152/2018/NĐ-CP thì được hưởng khoản tiền bù chênh lệch giữa tiền lương ngày của tháng trước liền kề so với tiền lương ngày quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định 152/2018/NĐ-CP nhân với số ngày thực tế tập huấn, thi đấu trong tháng.

- (3) Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng vượt quá 26 ngày thì được bù thêm số tiền bằng tiền lương tại quy định (1) chia cho 26 ngày nhân số ngày vượt.

- (4) Tiền lương trả cho huấn luyện viên, vận động viên trong tháng được xác định bằng tiền lương tại quy định (1) cộng với khoản tiền bù chênh lệch (nếu có) theo quy định (2) và (3). Trường hợp số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu vượt quá 26 ngày thì được hưởng thêm tiền hỗ trợ tại quy định (3).

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,768

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn