Công chức, viên chức tập sự tại TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm

27/07/2019 14:26 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 2980/UBND-VX ngày 22/7/2019 của UBND TP.HCM hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố chấp thuận cho “người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự” được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm. 

Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Về các trường hợp đặc biệt nêu tại Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 4631/QĐ-UBND: Thực hiện theo nguyên tắc “Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc trên số ngày làm việc thực tế hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức để chi trả thu nhập tăng thêm”. 

Thu nhập tăng thêm được tính bằng tổng tiền lương theo ngày thực tế làm việc nhân với hệ số chi thu nhập tăng thêm được hưởng. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, số ngày thực tế làm việc được tính như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định; cán bộ công chức, viên chức bị tai nạn lao động (xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ chuyên môn được phân công); nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác (sang các cơ quan, đơn vị khác trong hoặc ngoài hệ thống chính trị của Thành phố) mà không làm việc trọn thời gian của quý: Số ngày làm việc thực tế là số ngày cán bộ, công chức, viên chức có tham gia công tác chuyên môn chính thức tại cơ quan, đơn vị.

- Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập trung: Số ngày làm việc thực tế là số ngày chính thức làm việc tại cơ quan, đơn vị (được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản).

- Đối với trường hợp nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và đào tạo: Số ngày làm việc thực tế là số ngày công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử, phân công (bằng văn bản) tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành và của đơn vị.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế hoặc nghỉ theo các chế độ khác do pháp luật quy định: Số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền.

Công văn 2980/UBND-VX được ban hành ngày 22/7/2019. 

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,152

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn