Hướng dẫn đánh giá hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/05/2019 17:23 PM

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng, bao gồm:

(1) Tăng trưởng doanh số cấp bảo lãnh tín dụng;

(2) Tỷ lệ nợ đã trả thay cho doanh nghiệp;

(3) Tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng hàng năm;

(4) Tổng thu nhập trừ tổng chi phí;

(5) Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, tài sản, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Các chỉ tiêu trên không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ (trừ chỉ tiêu số 5).

Quyết định 15/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,888

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn