176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

21/05/2019 14:25 PM

Tính đến ngày 15/5/2019, 176 đơn vị sau đây đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Danh sách

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Thông báo 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 79,962

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn