Ưu tiên nâng lương trước hạn với cá nhân được khen thưởng ngành kiểm sát

17/05/2019 09:57 AM

Đây là chế độ ưu tiên đối với các cá nhân được khen thưởng trong ngành kiểm sát được quy định tại Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại, danh hiệu vinh dự Nhà nước; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” sẽ được:

- Khen thưởng theo quy định;

- Ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Nhà nước, của Ngành;

- Ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong nước hoặc nước ngoài.

Về tiền thưởng, tập thể, cá nhân được khen thưởng được nhận kèm theo tiền thưởng với mức quy định tại các Điều 69, 70, 71, 73 và Điều 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Trong đó, nguyên tắc thưởng tiền trong cùng một thời điểm như sau:

- Cùng một thành tích, một tập thể hoặc một cá nhân nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất;

- Một cá nhân đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua đó;

- Một tập thể hoặc một cá nhân vừa đạt danh hiệu thi đua, vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC có hiệu lực từ ngày 28/6/2019 và thay thế Quyết định 306/QĐ-VKSTC, Quyết định 307/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,152

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn