Sắp thêm 02 biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

09/05/2019 09:30 AM

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

Toàn văn Dự thảo thông tư

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, dự kiến bổ sung 02 biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, bao gồm:

- Giấy xác nhận họ, chữ đệm, tên và ngày, tháng, năm sinh (mẫu CC07a);

- Biên bản giao nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (mẫu CC10a).

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi hướng dẫn cách ghi thông tin "Mục yêu cầu của công dân" trong Tờ khai Căn cước công dân (CC01), như sau:

- “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”:

Trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi có và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của công dân, nếu không có yêu cầu thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”:

Đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi thông tin trong thẻ Căn cước công dân thì ghi cấp đổi; đối với các trường hợp mất thì ghi cấp lại”.

Đồng thời, bổ sung quy định về cách ghi thông tin Tờ khai Căn cước công dân, cụ thể:

"Phần mã vạch hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công dân và các thông tin phục vụ quản lý trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

Mục “Thời gian hẹn”: Là thời gian cơ quan Công an đặt lịch tiếp công dân đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo thời gian công dân đã đăng ký;

Mục “Tại”: đơn vị mà công dân đã đăng ký đến làm thủ tục cấp Căn cước công dân".

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA  về biểu mẫu sử dụng trong  công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,088

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn