Sắp ban hành 06 Nghị định hướng dẫn Luật Công an nhân dân 2018

18/03/2019 10:12 AM

Thủ tướng ban hành Quyết định 139/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan xây dựng:

- Nghị quyết của UBTVQH quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND.

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CAND, bao gồm: khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 39, điểm b khoản 1 Điều 41, điểm a khoản 3 Điều 41, các khoản 6, 7 Điều 41, khoản 3 Điều 42.

- Nghị định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Nghị định thay thế Nghị định 77/2010/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

- Nghị định về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

- Nghị định về biệt phái sĩ quan CAND.

- Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh.

Ngoài ra, Bộ Công an xây dựng, ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và các đơn vị còn lại trong CAND.

Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thông tư, văn bản cần thiết khác của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật CAND.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 139/QĐ-TTg ngày 31/01/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,790

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn