Tiêu binh danh dự khi đón tiếp Nguyên thủ quốc gia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 18:00 PM

Quy định về tiêu binh danh dự khi đón tiếp Nguyên thủ quốc gia được quy định tại Nghị định 18/2022/NĐ-CP.

Quy định nghi lễ tiêu binh danh dự khi đón tiếp Nguyên thủ quốc gia

Tiêu binh danh dự khi đón tiếp Nguyên thủ quốc gia (Hình từ internet)

Quy định nghi lễ tiêu binh danh dự khi đón tiếp Nguyên thủ quốc gia

Theo Điều 33 Nghị định 18/2022/NĐ-CP quy định về tiêu binh danh dự như sau:

- Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thu xếp bố trí gác tiêu binh danh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tiếp khách nước ngoài từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên, Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các sự kiện quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện theo đề án tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với thành phần khách nước ngoài khác, gác tiêu binh danh dự khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Vị trí, số lượng tiêu binh danh dự trong đội hình tiêu binh danh dự phù hợp với đặc điểm địa hình của từng địa điểm triển khai.

- Bố trí gác tiêu binh danh dự khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp khách nước ngoài chỉ thực hiện tại các trụ sở của cơ quan cấp trung ương, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách Chính phủ tại Hà Nội và Dinh Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vị trí gác tiêu binh danh dự phù hợp với đặc điểm địa hình của từng địa điểm triển khai; các vị trí cơ bản bao gồm sảnh chính và cổng chính của trụ sở, mỗi vị trí có hai tiêu binh danh dự.

Như vậy theo quy định trên thì khi có Nguyên thủ quốc gia đến thăm cấp nhà nước hay thăm chính thức thì sẽ có tiêu binh danh dự tại địa điểm triển khai đón tiếp.

Quy định xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường

- Xe của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách thăm cấp nhà nước, thăm chính thức có 09 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường.

- Xe của Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm chính thức có 07 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường.

- Xe của Người đứng đầu Nghị viện nước khách thăm chính thức có 05 mô-tô hộ tống, có xe cảnh sát dẫn đường.

- Mô-tô hộ tống chỉ áp dụng khi đón, tiễn sân bay và trong các hoạt động chính thức tại các quận nội thành thuộc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với chuyến thăm cá nhân của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền; thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Nghị viện nước khách có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính, không có mô-tô hộ tống.

- Đối với chuyến thăm chính thức, làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân của Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính.

- Đối với chuyến thăm chính thức, thăm làm việc của Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan Nghị viện và cấp tương đương nước khách, có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính.

(Điều 26 Nghị định 18/2022/NĐ-CP)

Danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao

- Bộ Ngoại giao thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ:

+ Nguyên thủ quốc gia thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm nội bộ và thăm cá nhân; Phó Nguyên thủ quốc gia thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân;

Danh nghĩa thăm cấp nhà nước chỉ áp dụng cho Nguyên thủ quốc gia, Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền nước khách thăm Việt Nam;

Một năm tổ chức đón không quá 03 đoàn thăm cấp nhà nước. Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Ngoại giao nước khách về chương trình chuyến thăm từ 03 đến 06 tháng trước khi diễn ra chuyến thăm;

+ Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ nước khách thực hiện chuyến thăm theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân.

- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thỏa thuận với nước khách về danh nghĩa từng chuyến thăm của Người đứng đầu Nghị viện nước khách, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách theo một trong các danh nghĩa: thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ và thăm cá nhân.

(Điều 5 Nghị định 18/2022/NĐ-CP)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 433

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn