Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
06/06/2024 14:45 PM

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố năm 2024.

Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 31/05/2024, Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1459/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Kế hoạch công tác phòng chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch như sau:

* Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống khủng bố 2013 và các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khủng bố của các đơn vị trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sau đây gọi tắt là Bộ).

- Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng nhu Công an, Quân sự, Ban, ngành, đoàn thể trong quận Hoàn Kiếm để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố.

- Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động của Bộ; ứng phó kịp thời, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại (nếu có) khi xảy ra các hoạt động khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ đối với công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác phòng chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

* Yêu cầu:

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia về công tác phòng, chống khủng bố.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình, làm chủ mọi tình huống trong công tác phòng ngừa, không để xảy ra khủng bố, mất trật tự tại Cơ quan Bộ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng khác có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai biện pháp phòng, chống khủng bố, điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

NHIỆM VỤ

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia về công tác phòng, chống khủng bố.

Quý II

Văn phòng Bộ

Cục An ninh nội địa; Các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan công an địa phương

2

Rà soát, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố thuộc Bộ trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng, chống khủng bố tốt nhất.

Quý II

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục An ninh nội địa; Cơ quan Quân sự, Công an địa phương

3

Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan khủng bố giữa Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Cục An ninh nội địa

Quý II

Văn phòng Bộ

Cục An ninh nội địa; các đơn vị thuộc Bộ.

4

Phối hợp Cục An ninh nội địa và các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn và PCKB tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về PCKB thuộc Bộ

Quý III, IV

Ban Chỉ đạo

Cục An ninh nội địa, các đơn vị liên quan

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia giao

Thường xuyên

Ban Chỉ đạo

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 513

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn