80% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị dùi cui cao su

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/06/2024 13:15 PM

Có 80% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị dùi cui cao su theo quy định tại Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Từ ngày 01/7/2024, 80% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị dùi cui cao su

Từ ngày 01/7/2024, 80% lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị dùi cui cao su (Hình từ Internet)

Khái niệm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023:

- Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.

Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 có quy định, nhiệm vụ chi của Bộ Công an do ngân sách trung ương bảo đảm, bao gồm:

- Trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức;

- Sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.

Cụ thể, theo Điều 8 Thông tư 14/2024/TT-BCA, trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định:

- Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cụ thể như sau:

Số thứ tự

Tên công cụ

Đơn vị tính

Trang bị cho 01 tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Niên hạn sử dụng

1.

Dùi cui cao su

Chiếc

80% quân số

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

2.

Dùi cui kim loại

Chiếc

50% quân số

3.

Áo giáp chống đâm

Cái

30% quân số

4.

Găng tay bắt dao

Đôi

30% quân số

- Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

- Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư 14/2024/TT-BCA, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 538

Bài viết về

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn