Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có thời hạn là 05 năm

16/03/2019 09:09 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó có quy định về chứng chỉ hành nghề đo đạc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề đoc đạc và bản đồ có thời hạn là 05 năm, mỗi lần gia hạn là 05 năm.

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được làm theo Mẫu số 19 Phụ lục I gồm các thông tin chính sau:

- Mã số chứng chỉ hành nghề;

- Thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ;

- Trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, cơ sở đào tạo;

- Nội dung hành nghề, hạng và thời hạn của chứng chỉ;

Thủ trưởng cơ quan cấp ký tên và đóng dấu.

Mỗi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cấp cho một hoặc một số nội dung hành nghề theo Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế Nghị định 14/2015/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,771

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn