Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ 01/7/2019

11/01/2019 11:12 AM

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được thông qua ngày 09/11/2018, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tương đương mức tăng 7,19%).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thời điểm thực hiện việc tăng mức lương cơ sở mới bắt đầu kể từ ngày 01/7/2019.

Trên cơ sở tăng mức lương cơ sở, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Như vậy, từ kể thời điểm ngày 01/7/2019, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 7,19% (tương ứng với tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng).

Trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng từ ngày 01/7/2019 để thay thế cho Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018.

Hiện hành, theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đang được tính dựa trên mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,816

Bài viết về

Lương cơ sở 2019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn