Đã có Nghị quyết 70/2018 về tăng lương cho cán bộ, công chức

11/12/2018 07:58 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019.

Như vậy, trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 01/7/2019 để thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Nghị định mới sẽ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Thời điểm thực hiện sự điều chỉnh này là ngày 01/7/2019.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,349

Bài viết về

Lương cơ sở 2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn