Lương cơ sở 2019

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương cơ sở năm 2019.

  • Tăng phụ cấp không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2019 08:22 | 06/06/2019
  • Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 04/2019/TT-BNV về thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn