Tăng phụ cấp không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2019

06/06/2019 08:22 AM

Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 04/2019/TT-BNV về thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Toàn văn Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tính tăng lương, phụ cấp từ ngày 01/7/2019

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tính tăng lương, phụ cấp
từ ngày 01/7/2019 và các bài viết liên quan

Hoạt động không chuyên trách

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (hiện hành là 1.390.000 đồng/tháng). Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

- Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 23.840.000 đồng/tháng;

- Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20.413.000 đồng/tháng;

- Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16.986.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

- Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 4.470.000 đồng để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 7.450.000 đồng.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 68,501

Bài viết về

Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 07/2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn