Có sự khác biệt rõ giữa ĐH chính quy với tại chức từ 01/7/2019

25/06/2019 11:00 AM

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

Đại học chính quy

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm:

1. Chính quy

2. Vừa làm vừa học

3. Đào tạo từ xa.

Đồng thời nêu rõ việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo ở trên được thực hiện theo nguyên tắc liên thông. Như vậy, có thể hiểu từ ngày 01/7/2019 không đánh giá ngang nhau giữa các hình thức đào tạo mà có sự khác biệt rõ ràng giữa đại học chính quy so với đại học tại chức.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 87,673

Bài viết về

Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 07/2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn