Nhiều người làm công tác pháp lý được tăng lương từ 01/7/2019

17/06/2019 09:33 AM

Tiền lương của Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý chính được điều chỉnh tăng thêm hơn 7,19% kể từ ngày 01/7/2019.

Trợ giúp pháp lý

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể mức lương của Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý chính áp dụng từ ngày 01/7/2019 như sau:

1. Trợ giúp viên pháp lý

- Bậc 1: Hệ số lương là 2,34_Mức lương là 3.486.600 đồng/tháng;

- Bậc 2: Hệ số lương là 2,67_Mức lương là 3.978.300 đồng/tháng;

- Bậc 3: Hệ số lương là 3,00_Mức lương là 4.470.000 đồng/tháng;

- Bậc 4: Hệ số lương là 3,33, Mức lương là 4.961.700 đồng/tháng;

- Bậc 5: Hệ số lương là 3,66_Mức lương là 5.453.400 đồng/tháng;

- Bậc 6: Hệ số lương là 3,99_Mức lương là 5.945.100 đồng/tháng;

- Bậc 7: Hệ số lương là 4,32_Mức lương là 6.436.800 đồng/tháng;

- Bậc 8: Hệ số lương là 4,65_Mức lương là 6.928.500 đồng/tháng;

- Bậc 9: Hệ số lương là 4,98_Mức lương là 7.420.200 đồng/tháng.

2. Trợ giúp viên pháp lý chính

- Bậc 1: Hệ số lương là 4,40_Mức lương là 6.556.000 đồng/tháng;

- Bậc 2: Hệ số lương là 4,74_Mức lương là 7.062.600 đồng/tháng;

- Bậc 3: Hệ số lương là 5,08_Mức lương là 7.569.200 đồng/tháng;

- Bậc 4: Hệ số lương là 5,42_Mức lương là 8,075,800 đồng/tháng;

- Bậc 5: Hệ số lương là 5,76_Mức lương là 8.582.400 đồng/tháng;

- Bậc 6: Hệ số lương là 6,10_Mức lương là 9,089,000 đồng/tháng;

- Bậc 7: Hệ số lương là 6,44_Mức lương là 9,595,600 đồng/tháng;

- Bậc 8: Hệ số lương là 6,78_Mức lương là 10,102,200 đồng/tháng.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,523

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn