Sắp có hướng dẫn mới về lương đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp 1 lần

28/09/2018 10:32 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Toàn văn Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

bảo hiểm xã hội 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hướng dẫn mới về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần. Cụ thể như sau:

- Khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2004 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của thời gian này được chuyển đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Riêng đối với người lao động có thời gian làm việc trong các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 trở đi thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2004 nêu trên được chuyển đổi theo tiền lương quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP”.

- Trường hợp người lao động có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội nhưng thời gian đó người lao động không được hưởng tiền lương (được trả thù lao bằng công điểm hoặc lương thực như giáo viên mầm non, chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã,..) thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của thời gian này làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội (hệ số 1,0).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,435

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn