Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế GTGT

13/06/2018 09:35 AM

Ngày 09/5/2018, Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế GTGT

Theo đó, văn bản này hợp nhất các Thông tư sau đây:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;

- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

- Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;

- Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015;

- Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016;

- Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016;

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn