Thông báo chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng

03/08/2017 14:54 PM

Thực hiện quy định của Luật công chứng năm 2014Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (sau đây gọi là Nghị định số 29/2015/NĐ-CP) về chuyển đổi Phòng công chứng (PCC) thành Văn phòng công chứng (VPCC), thời gian qua một số địa phương đã triển khai thực hiện quy định này và đã chuyển đổi một số PCC thành VPCC.

Công văn 2504/BTP-BTTP ngày 19/7/2017

Văn phòng công chứng

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng nhận được phản ánh về vướng mắc, đề nghị của một số địa phương liên quan đến việc chuyển đổi PCC.

Để thực hiện đúng quy định về chuyển đổi PCC của Luật công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện một số công việc theo Công văn 2504/BTP-BTTP ngày 19/7/2017 kèm theo.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,727

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn