Hướng dẫn lập 47 biểu mẫu về BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

03/08/2017 09:35 AM

Ngày 14/4/2017, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).

File hướng dẫn lập 47 biểu mẫu về BHXH tại Quyết định 595

biểu mẫu về bảo hiểm xã hội

Theo đó, ban hành 47 biểu mẫu về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và hướng dẫn cụ thể cách lập các biểu mẫu này. Cụ thể, gồm các biểu mẫu sau:

A. Mẫu biểu liên quan đến đơn vị, người tham gia

1. Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

2. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

3. Bảng kê thông tin

4. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

5. Danh sách người chỉ tham gia BHYT

6. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

B. Mẫu biểu nghiệp vụ trong ngành

7. Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

8. Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

9. Danh sách đơn vị thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

10. Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ cho người lao động

11. Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

12. Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

13. Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

14. Biên bản về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

15. Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

16. Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

17. Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

18. Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

19. Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

20. Danh sách cấp sổ BHXH

21. Danh sách cấp thẻ BHYT

22. Phiếu trả hồ sơ

23. Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

24. Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

25. Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

26. Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

27. Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

28. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

29. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

30. Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

31. Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

32. Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

33. Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

34. Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

35. Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

36. Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

37. Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng quý, hằng năm)

38. Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

39. Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

40. Báo cáo tình hình nợ của đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

41. Danh sách truy thu cộng nối thời gian

42. Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

43. Tổng hợp danh cộng nối thời gian tham gia BHXH

44. Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

45. Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng tháng)

46. Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (hằng năm)

47. Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (hằng năm)

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,427

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn