Chính sách mới >> Tài chính 04/12/2019 10:24 AM

Mức đóng BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc năm 2020 với người lao động

04/12/2019 10:24 AM

Đây là vấn đề mà nhiều lao động, doanh nghiệp quan tâm trong những ngày vừa qua.

Bởi vậy, hôm nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT)  áp dụng từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2020 đối với người lao động.

Cụ thể, mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} năm 2020 được thực hiện theo bảng dưới đây.

Chi tiết mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

Bảo hiểm xã hội

1. Đối với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

-

3%

0.5%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 146/2018/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CPNghị định 143/2018/NĐ-CPQuyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888Quyết định 618).

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 127,357

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn