Đề xuất đối tượng được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
29/02/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi nhà ở để phục vụ tái định cư là gì? Sắp tới sẽ đề xuất đối tượng nào được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư? – Ngân Đình (Bắc Giang)

Đề xuất đối tượng được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

Đề xuất đối tượng được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nhà ở để phục vụ tái định cư là gì? Quy định về bố trí nhà ở phục vụ tái định cư

Theo khoản 6 Điều 2 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực 01/01/2025) thì nhà ở phục vụ tái định cư được hiểu là nhà ở để bố trí cho đối tượng thuộc trường hợp được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 48 Luật Nhà ở 2023 quy định về bố trí nhà ở phục vụ tái định cư như sau:

Các hình thức bố trí nhà ở phục vụ tái định cư bao gồm:

+ Xây dựng nhà ở theo dự án để bán, cho thuê mua, cho thuê cho người được tái định cư;

+ Đặt hàng hoặc mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để bán, cho thuê mua, cho thuê cho người được tái định cư;

+ Bố trí cho người được tái định cư mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội xây dựng theo dự án;

+ Người được tái định cư được thanh toán tiền để tự mua, thuê mua, thuê nhà ở;

+ Bố trí nhà ở cho người được tái định cư trong dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Chương V của Luật Nhà ở 2023.

+ Bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở phục vụ tái định cư; trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê nhà ở phục vụ tái định cư.

Yêu cầu đối với nhà ở phục vụ tái định cư

Yêu cầu đối với nhà ở phục vụ tái định cư được quy định tại Điều 53 Luật Nhà ở 2023 như sau:

- Nhà ở phục vụ tái định cư phải bảo đảm yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án để bố trí tái định cư thì phải bảo đảm yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Điều 33 của Luật Nhà ở 2023. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được thay đổi thiết kế, diện tích nhà ở và công trình phụ trợ (nếu có) phục vụ tái định cư sau khi phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt.

- Việc bàn giao nhà ở cho người được tái định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 37 của Luật Nhà ở 2023

- Tổ chức, cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở phục vụ tái định cư:

+ Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư;

+ Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được dùng bố trí tái định cư;

+ Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn.

Đề xuất đối tượng được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

Theo Điều 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 quy định về đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối tượng thuộc diện được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư bao gồm:

+ Cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác;

+ Cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 59 của Luật Nhà ở 2023

- Điều kiện được bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định như sau:

+ Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 kèm theo 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023

+ Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 có nhu cầu thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo quy định tại Phụ lục 07 kèm theo Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 và phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở;

+ Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 33 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 thì được bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Điều 72 của Luật Nhà ở 2023.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 502

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn