Sẽ có 09 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
05/02/2024 11:14 AM

Tôi muốn biết có phải Luật Đất đai 2024 sẽ có 09 Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều luật có liên quan trong Luật này đúng không? – Quốc Duy (Bình Phước)

Sẽ có 09 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024

Sẽ có 09 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Sẽ có 09 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024

Đây là nội dung được đề cập tại Thông báo 32/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 30/01/2024.

Cụ thể, để chuẩn bị các điều kiện thi hành, đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng các Nghị định có liên quan trong việc hướng dẫn các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024, cụ thể bao gồm các Nghị định sau đây:

** Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

(1) Nghị định quy định lấn biển (theo Điều 190 Luật Đất đai 2024): Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành Nghị định này theo trình tự rút gọn để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/4/2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát nội dung dự thảo Nghị định theo các quy định của Luật Đất đai 2024, đảm bảo thống nhất với pháp luật liên quan gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 03/02/2024.

>>Xem chi tiết nội dung của Điều 190 Luật Đất đai 2024 TẠI ĐÂY.

(2) Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (theo Điều 248 Luật Đất đai 2024)

Có thể đơn cử một số nội dung quy định Luật Đất đai 2024 đã sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Lâm nghiệp 2017 như sau:

 “Điều 20. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trừ trường hợp thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí.”.

** Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật còn lại sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024 để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vào tháng 7/2024.

Cụ thể tên gọi của các Nghị định này như sau:

(3) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

(4) Nghị định quy định về giá đất;

(5) Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

(6) Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai;

(7) Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

(8) Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

(9) Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Trong đó:

- Nghị định (3), (4), (5), (6), (7) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng

- Nghị định (8) do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng

- Nghị dịnh (9) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,419

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn