Sắp tới, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính với TTHC đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
13/10/2020 14:29 PM

Ngày 12/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn 5699/BTNMT-VP về việc triển khai các Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng các nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sắp tới, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính với TTHC về đất đai

Sp tới, thanh toán trc tuyến nghĩa v tài chính vi TTHC v đt đai (Ảnh minh họa)

Về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các TTHC trong lĩnh vực đất đai

Bộ yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các địa phương để nghiên cứu, tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hoàn thành trước ngày 20/10/2020 (Công văn 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020, Quyết định 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 Phụ lục 01b).

Về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính để xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và bảođảm các điều kiện về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ,Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Bộ khẩn trương thực hiện việc rà soát, lựa chọn, tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp1 để sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho quá trình xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), làm cơ sở tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, đảm bảo các tiêu chí tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

Trước mắt, ưu tiên thực hiện trước 02 nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường của ngành để nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt trước ngày 10/11/2020.

- Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo hướng tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, kết quả giải quyết TTHC điện tử (thể thức, kỹ thuật trình bày ở định dạng điện tử theo thẩm quyền đối với văn bản chuyên ngành tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 30/2020/NĐ-CP), thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC.

Trong quá trình thực hiện phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Bộ để bảo đảm các quy trình đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/11/2020.

Công văn 5699/BTNMT-VP được ban hành ngày 12/10/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,163

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn