Sửa đổi thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

15/07/2019 11:17 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trong lúa như sau:

- Đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, bao gồm:

+ Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản;

Hiện hành chỉ quy định đối tượng gồm: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp.

Đồng thời, Nghị định 62/2019 nêu rõ: “chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản” thay vì “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa” như hiện hành.

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm.

- Đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi 01 bản đăng ký đến UBND cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP.

Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, UBND cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký. (Hiện hành không quy định thời gian 03 ngày làm việc như trên).

- Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND cấp xã có ý kiến "Đồng ý cho chuyển đổi", đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất.

Trường hợp không đồng ý, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP.

Nghị định 62/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và bãi bõ Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT; Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,815

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn