Bảng lương của công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
24/06/2024 10:30 AM

Từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương, theo đó, công chức, viên chức sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành.

Bảng lương của công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương (Hình từ internet)

Bảng lương của công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, từ ngày 1/7 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo đó, trước thời điểm này (ngày 01/01 đến hết ngày 30/6/2024), tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

(1) Bảng lương của công chức, viên chức trước khi cải cách tiền lương (01/01 - 30/6/2024)

Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV nêu rõ mức lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện đang được tính bằng công thức sau:

Mức lương = Hệ số lương X Lương cơ sở

Trong đó, căn cứ theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương cơ sở đang là 1.800.000 đồng/tháng.

Và hệ số lương sẽ căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức đang có các hệ số lương của bảng lương như sau:

- Chuyên gia cao cấp: Có hệ số lương gồm 03 bậc, lần lượt là 8,8 - 9,4 - 10,0.

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước gồm 12 bậc lương, thấp nhất là hệ số lương 1,35 và cao nhất là 8,0.

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức thì cũng gồm 12 bậc lương, thấp nhất là hệ số lương 1,5 và cao nhất cũng là 8,0.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, bảng lương công chức, viên chức từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 được tính như sau:

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC

- Bảng lương chuyên gia cao cấp:

 

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Hệ số lương

8,80

9,40

10,00

Mức lương (nghìn đồng)

15,840

16,920

18,000

Bảng lương chuyên gia cao cấp áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật.

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với công chức:

BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC

Xem chi tiết tại:

Bảng lương công chức viên chức từ 01/01/2024 - 30/6/2024​

(2) Bảng lương của công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương (từ 01/7/2024)

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, cụ thể: 

- Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

- Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản cụ thể nào về bảng lương mới khi cải cách tiền lương cũng như các văn bản liên quan về mức tăng lương của từng đối tượng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,793

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn