Quy định về mức tiền cấp dưỡng tối thiểu cho con khi cha mẹ ly hôn mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
22/06/2024 14:45 PM

Cha mẹ khi ly hôn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết về mức tiền cấp dưỡng tối thiểu cho con khi cha mẹ ly hôn.

Quy định về mức tiền cấp dưỡng tối thiểu cho con khi cha mẹ ly hôn mới nhất (Hình từ internet)

1. Ai có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn?

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Đồng thời, tại tiểu mục a Mục 11 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP cũng nêu rõ: 

Theo quy định thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

Như vậy theo quy định nêu trên, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không.

Trừ trường hợp người trực tiếp nuôi con tự nguyện không yêu cầu bên còn lại cấp dưỡng nuôi con và họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con.

2. Quy định về mức tiền cấp dưỡng tối thiểu cho con khi cha mẹ ly hôn 

Theo Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng như sau: 

- Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định: 

Tiền cấp dưỡng cho con là toàn bộ chi phí cho việc nuôi dưỡng, học tập của con và do các bên thỏa thuận. 

Trường hợp các bên không thoả thuận được thì Tòa án quyết định mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. 

Mức cấp dưỡng do Tòa án quyết định nhưng không thấp hơn một nửa tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi người con.

Theo đó, hiện nay mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và dự kiến áp dụng từ 01/7/2024.

Do đó, mức lương tối thiểu vùng theo quy định như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Dự kiến từ 01/7/2024

Hiện hành

Vùng I

4.960.000

4.680.000

Vùng II

4.410.000

4.160.000

Vùng III

3.860.000

3.640.000

Vùng IV

3.450.000

3.250.000

Như vậy, mức trợ cấp sẽ do các bên tự thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì Tòa án giải quyết. Ngoài ra từ 01/7/224, thì mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn tối thiểu sẽ bằng nửa tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú.

Do đó, mức cấp dưỡng tối thiểu cho con từ 01/7/2024 như sau:

Lưu ý: Nếu dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng được thông qua thì áp dụng theo mức mới. Trường hợp không thông qua thì áp dụng theo quy định hiện hành.

Vùng

Mức cấp dưỡng tối thiểu cho con

(Đơn vị: đồng/tháng)

Dự kiến từ 01/7/2024

Hiện hành

Vùng I

2.480.000

2.340.000

Vùng II

2.205.000

2.080.000

Vùng III

1.930.000

1.820.000

Vùng IV

1.725.000

1.625.000

3. Cha, mẹ sau ly hôn phải cấp dưỡng cho con tới năm bao nhiêu tuổi?

Căn cứ theo Điều 118 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

- Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

- Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

- Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

- Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

- Trường hợp khác theo quy định của luật.

Như vậy, sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con phải cấp dưỡng nuôi con đến khi con đủ mười tám tuổi trở lên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,140

Bài viết về

lĩnh vực Hôn nhân gia đình – Thừa kế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn