Điều kiện xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
10/06/2024 11:45 AM

Để được xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024 thì học sinh cần phải đáp ứng các điều kiện theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT.

Điều kiện xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024

Điều kiện xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024 (Hình từ Internet)

Điều kiện xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024

Theo quy định, để được xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024 thì học sinh cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Hoàn thành dự bị đại học, cụ thể các điều kiện để công nhận hoàn thành dự bị đại học bao gồm:

+ Kết quả rèn luyện cả năm từ mức Đạt trở lên;

Kết quả rèn luyện của học sinh trong cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

(1) Đánh giá mức Tốt đối với học sinh thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

- Chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, nội quy nhà trường; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị; luôn kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(2) Đánh giá mức Khá đối với học sinh thực hiện được những quy định tại (1) nhưng chưa đạt đến mức Tốt; còn có thiếu sót đã kịp thời sửa chữa sau khi giáo viên và tập thể lớp góp ý.

(3) Đánh giá mức Đạt đối với học sinh có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại (1) nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa và được công nhận tiến bộ.

(4) Đánh giá mức Chưa đạt đối với học sinh chưa đạt tiêu chuẩn mức Đạt.

(Khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT)

+ Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên.

Điểm tổng kết môn học được quy định như sau:

- Thang điểm chấm bài kiểm tra định kỳ và bài thi cuối khóa là thang điểm 10. Đối với các bài kiểm tra định kỳ và bài thi cuối khóa bằng phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải quy về thang điểm 10. Cuối năm học, mỗi môn học có một điểm tổng kết, điểm tổng kết của mỗi môn học lấy đến một chữ số thập phân;

- Điểm tổng kết (ĐTK) của môn học có thi cuối khóa được tính theo công thức:

ĐTK = (TĐKT + 2 x ĐTCK)/4

Trong đó:

TĐKT: Tổng điểm của hai bài kiểm tra định kỳ.

ĐTCK: Điểm thi cuối khóa.

- Điểm tổng kết của các môn học không thi cuối khóa là trung bình cộng của hai điểm kiểm tra định kỳ.

(Khoản 3 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT)

- Đáp ứng được yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có) đối với một số ngành theo quy định.

(Điều 9; khoản 1 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT)

Quy trình xét chuyển dự bị đại học vào học trình độ đại học năm 2024

Cụ thể, quy trình xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào học trình độ đại học được quy định như sau:

- Quý I hàng năm, trường dự bị đại học trực tiếp làm việc và thống nhất với các cơ sở đào tạo về chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận học sinh hoàn thành DBĐH. Trường DBĐH thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận của các cơ sở đào tạo;

- Điểm xét chuyển là tổng điểm tổng kết của ba môn thi cuối khóa;

- Trường dự bị đại học thực hiện theo các bước sau:

+ Hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng xét chuyển vào cơ sở đào tạo. Mỗi học sinh hoàn thành dự bị đại học được đăng ký không quá 03 nguyện vọng xét chuyển vào ngành học của cơ sở đào tạo, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

+ Nhập dữ liệu học sinh đăng ký xét chuyển; thông báo công khai dữ liệu trên trang thông tin điện tử của trường trong thời gian 5 ngày làm việc; cho phép học sinh được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian công khai dữ liệu; hoàn thiện dữ liệu xét chuyển sau khi học sinh điều chỉnh nguyện vọng;

+ Đối với mỗi ngành của cơ sở đào tạo, xét bắt đầu từ nguyện vọng 1, căn cứ điểm xét tuyển của học sinh lấy từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu; nếu vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến nguyện vọng 2; nguyện vọng 3.

Trường hợp học sinh không đủ điểm xét chuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký thì được Hội đồng xét chuyển vào cơ sở đào tạo còn chỉ tiêu;

+ Hiệu trưởng trường dự bị đại học phê duyệt kết quả xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào các cơ sở đào tạo; công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của trường và niêm yết công khai tại trụ sở của trường; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc (nếu có) trong quá trình xét chuyển để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

(Khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 618

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn