Quy định về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 11:00 AM

Nội dung bài viết trình bày về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học theo quy định pháp luật hiện hành.

Quy định về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mới nhất

Quy định về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

1. Quy định về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học mới nhất

Theo Điều 40 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học phải bảo đảm mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt các mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn.

- Nhà trường có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường, tránh lãng phí; định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo, sửa chữa.

2. Các thiết bị giáo dục của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tại Điều 41 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định các thiết bị giáo dục của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- Trường trung học được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của nhà trường vào các hoạt động dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

3. Thư viện của trường trung học theo quy định pháp luật

Tại Điều 42 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về thư viện của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- Trường trung học có thư viện. Thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thư viện nhà trường phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

- Thư viện nhà trường được sắp xếp, bố trí an toàn, khoa học, thân thiện, sinh động và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học. Khuyến khích các nhà trường xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng dành cho học sinh. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện.

- Khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện.

4. Quy định về tài chính của nhà trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tại Điều 43 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì tài sản, tài chính của trường trung học được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 310

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn