Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
16/05/2024 11:31 AM

Hồ sơ phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất gồm những gì? Các bước phê duyệt như thế nào? – Hải Như (Đà Nẵng)

Hồ sơ phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất gồm những gì? Các bước phê duyệt như thế nào?

Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy mới nhất 2024 được quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP như sau:

1. Hồ sơ phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất 2024

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở (Mẫu số PC19 Nghị định 50/2024/NĐ-CP);

- Phương án chữa cháy cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có).

Mẫu số PC19
Mẫu phương án chữa cháy cơ sở

>>> Xem thêm: Danh mục cơ sở thuộc diện phòng cháy chữa cháy mới nhất TẠI ĐÂY

(Khoản 4 Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP)

2. Trình tự phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở mới nhất 2024

* Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại mục (1) cho cơ quan có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) hoặc hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của Nghị định 45/2020/NĐ-CP;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện theo các quy định sau:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03 Nghị định 50/2024/NĐ-CP) hoặc ghi nội dung tiếp nhận để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04 Nghị định 50/2024/NĐ-CP) hoặc ghi nội dung hướng dẫn bổ sung hồ sơ để thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Mẫu số PC03
Mẫu số PC04

* Bước 3: Thông báo kết quả xử lý hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

Căn cứ pháp lý: Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 50/2024/NĐ-CP

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 531

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn