Phạm nhân được gọi điện thoại về cho người thân bao nhiêu lần?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
09/05/2024 12:45 PM

Xin cho tôi hỏi phạm nhân được gọi điện thoại về cho người thân bao nhiêu lần theo quy định hiện hành? – Nhật Lệ (Đồng Tháp)

Phạm nhân được gọi điện thoại về cho người thân bao nhiêu lần?

Phạm nhân được gọi điện thoại về cho người thân bao nhiêu lần? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Phạm nhân được gọi điện thoại về cho người thân bao nhiêu lần?

Theo Điều 54 Luật Thi hành án dân sự 2019, phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách; chi phí liên lạc này sẽ do phạm nhân chi trả.

Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc bằng điện thoại và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này.

Tuy nhiên, số lần gọi điện thoại về cho người thân sẽ có sự khác nhau giữa phạm nhân trong Công an nhân dân và phạm nhân trong Quân đội, cụ thể:

(1) Đối với phạm nhân trong Quân đội

- Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Nếu phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì được được liên lạc bằng điện thoại trong nước với thân nhân không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 10 phút và có sự giám sát của cán bộ trại giam.

- Nếu phạm nhân chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, có thành tích trong lao động, học tập thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định tăng thêm mỗi tháng 01 lần không quá 10 phút.

Trong trường hợp gia đình thân nhân phạm nhân gặp thiên tai, địch họa; có thân nhân hy sinh, từ trần, bị bệnh nặng; phạm nhân không còn thuốc do thân nhân bảo đảm để sử dụng theo đơn chỉ định của cơ quan y tế hoặc các trường hợp đặc biệt khác thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cho phạm nhân điện thoại liên lạc với thân nhân nhưng không được quá thời lượng cho 01 lần liên lạc theo quy định.

- Nếu phạm nhân thường xuyên vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ bị giam riêng; phạm nhân đang bị thi hành kỷ luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm trong thời gian chưa được công nhận cải tạo tiến bộ thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ có thể hạn chế thời lượng liên lạc điện thoại với thân nhân.

- Phạm nhân đang bị phạt giam tại buồng kỷ luật, bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội phạm khác thì không được liên lạc điện thoại với thân nhân.

(Điều 13 Thông tư 182/2019/TT-BQP)

(2) Đối với phạm nhân trong Công an nhân dân

Cũng tương tư với phạm nhân trong Quân đội, phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Nếu phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì được được liên lạc bằng điện thoại trong nước với thân nhân không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 10 phút và có sự giám sát của cán bộ trại giam.

Tuy nhiên sẽ có một điểm khác so với phạm nhân trong Quân đội như sau:

- Trường hợp tăng số lần được liên lạc bằng điện thoại sẽ được áp dụng với phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức này theo quy định điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Thi hành án hình sự 2019 thì được liên lạc với thân nhân bằng điện thoại thêm 01 lần trong tháng và không quá 10 phút.

Trường hợp cấp bách, căn cứ nội dung đơn trình bày của phạm nhân, quản giáo phụ trách đội có trách nhiệm đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét, giải quyết phạm nhân được liên lạc bằng điện thoại với thân nhân nhưng không quá 10 phút.

- Trường hợp phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng hoặc đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc liên lạc bằng điện thoại với thân nhân nhưng không quá 03 tháng.

- Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác thì không được liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.

(Điều 12 Thông tư 14/2020/TT-BCA)

Như vậy, cơ bản phạm nhân sẽ được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, trừ trường hợp cấp bách hoặc có sự tăng giảm số lần gọi do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân trong quân đội, công an quyết định.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 518

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn