Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
12/04/2024 10:30 AM

Cho tôi hỏi việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán thế nào? - Tuấn Duy (Tiền Giang)

Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán

Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Phương thức phân phối vé xổ số điện toán

Theo Điều 9 Thông tư 36/2019/TT-BTC thì vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức sau:

- Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

- Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

- Thông qua internet. Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số điện toán

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán theo Điều 4 Thông tư 36/2019/TT-BTC như sau:

- Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

+ Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

+ Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

- Quyền hạn của người tham gia dự thưởng:

+ Được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng;

+ Được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

+ Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

- Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng:

+ Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư 36/2019/TT-BTC;

- Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 36/2019/TT-BTC để làm thủ tục lĩnh thưởng;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán

Theo điểm b khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán như sau:

Người nộp thuế là tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán của cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 06/TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 

Mẫu số 06/TNCN
Mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN

Nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi cá nhân đăng ký tham gia dự thưởng đối với phương thức phân phối thông qua phương tiện điện thoại hoặc internet và nơi phát hành vé xổ số điện toán đối với phương thức phân phối thông qua thiết bị đầu cuối theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

4. Thời gian phát hành vé xổ số điện toán

Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo Điều 11 Thông tư 36/2019/TT-BTC như sau:

- Vé xổ số tự chọn số điện toán được phát hành hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt theo thông báo của công ty xổ số điện toán.

- Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Việc phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán phải kết thúc chậm nhất là mười lăm (15) phút trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng theo quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2019/TT-BTC. Riêng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, việc phát hành vé phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 848

Bài viết về

Thuế thu nhập cá nhân

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn