Các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/06/2024 15:45 PM

Bài viết sau đây có nội dung về các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng trong Thông tư 17/2023/TT-NHNN.

Các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng (Hình từ Internet)

1. Trình tự tiến hành kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Tại Điều 10 Thông tư 17/2023/TT-NHNN thì trình tự tiến hành kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng được thực hiện như sau:

- Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo, cung cấp các thông tin, nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận trực tiếp với đối tượng kiểm tra về các nội dung kiểm tra. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra quyết định làm việc trực tiếp với những người có liên quan đến nội dung kiểm tra, yêu cầu đối tượng kiểm tra giải trình bằng văn bản về những vấn đề chưa rõ liên quan đến nội dung kiểm tra, tổ chức xác minh liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra căn cứ các thông tin, hồ sơ, tài liệu được đối tượng kiểm tra cung cấp để xem xét, đánh giá đối tượng kiểm tra theo các nội dung, mục đích, yêu cầu kiểm tra. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp bổ sung thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Kết quả làm việc với đối tượng kiểm tra phải được lập thành biên bản giữa đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-NHNN.

Mẫu số 03

- Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo người ra quyết định kiểm tra chuyển ngay hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 17/2023/TT-NHNN thì các trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng bao gồm:

+ Khi phải xác minh thông tin, tài liệu để làm rõ các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;

+ Nội dung kiểm tra phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Khi đối tượng kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến thời hạn kiểm tra.

3. Nguyên tắc kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Nguyên tắc kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Điều 5 Thông tư 17/2023/TT-NHNN bao gồm:

- Việc kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền và trên cơ sở quy định pháp luật.

- Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời, phối hợp hiệu quả.

- Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra giữa hoạt động kiểm tra của các đơn vị kiểm tra, giữa hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.

Khi tiến hành hoạt động kiểm tra, nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra thì thực hiện hoạt động thanh tra; nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra thống nhất để thực hiện một cuộc kiểm tra.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 296

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn