Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
06/06/2024 09:26 AM

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile là nội dung tại Công văn 31715/CTHN-TTHT ngày 28/5/2024.

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile (Hình từ Internet)

Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn 31715/CTHN-TTHT ngày 28/5/2024 về việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile gửi Học viện Tài chính.

Công văn 31715/CTHN-TTHT

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile

Trả lời Công văn 560/HVTC-TCKT đề ngày 24/04/2024 của Học viện Tài chính (sau đây gọi tắt là Đơn vị) hỏi về Thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax Mobile, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019:

+ Tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 quy định:

“Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

...6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

...d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% và cá nhân đã ủy quyền QTT cho tổ chức trả thu nhập thì cá nhân nếu không có yêu cầu QTT với phần thu nhập vãng lai thì không phải quyết toán đối với phần thu nhập này.

Đề nghị Đơn vị căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc về chính sách thuế, Đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm tại Công văn 31715/CTHN-TTHT ban hành ngày 28/5/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 879

Bài viết về

Thuế thu nhập cá nhân

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn