Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/03/2024 07:56 AM

Cho tôi xin hỏi là nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không? - Anh Quân (Tuyên Quang)

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không?

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không? (Hình từ internet)

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không?

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có được đầu tư theo hình thức hợp đồng hay không, căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức đầu tư ra nước ngoài.

- Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

+ Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

+ Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

+ Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

+ Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

- Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020.

Theo đó nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ được đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài theo quy định.

2. Ngành bảo hiểm có được đầu tư ra nước ngoài hay không?

Ngành bảo hiểm có được đầu tư ra nước ngoài hay không, căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Đầu tư 2020 quy định về Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện như sau

- Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

+ Ngân hàng;

+ Bảo hiểm;

+ Chứng khoán;

+ Báo chí, phát thanh, truyền hình;

+ Kinh doanh bất động sản.

- Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Đầu tư 2020 được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ theo Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định:

- Điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

+ Đối với các ngành, nghề ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

+ Đối với ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là tổ chức đã được cấp phép hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình tại Việt Nam và được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

+ Đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Theo đó ngành bảo hiểm thì nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản thì sẽ đủ điều hiện đầu tư ra nước ngoài.

3. Nhà đầu tư có được nhà nước hỗ trợ nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài không?

Nhà đầu tư có được nhà nước hỗ trợ nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài không, căn cư theo khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư 2020 quy định về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:

+ Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

+ Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quản lý ngoại hối.

+ Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư 2020 để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó thì nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Trịnh Kim Quốc Dũng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 586

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn