Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh mới nhất (Mẫu 04)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
29/03/2024 08:00 AM

Cho tôi hỏi mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh mới nhất được quy định như thế nào? - Quốc Tính (Kiên Giang)

Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh mới nhất (Mẫu 04)

Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh mới nhất (Mẫu 04) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Một số trường hợp cụ thể về chức danh, phạm vi hành nghề của người hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh

Một số trường hợp cụ thể về chức danh, phạm vi hành nghề của người hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

- Đối với người có văn bằng bác sỹ y khoa thì người hướng dẫn là bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt;

- Đối với người có văn bằng bác sỹ y học dự phòng thì người hướng dẫn là bác sỹ với phạm vi hành nghề y học dự phòng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng hàm mặt;

- Đối với người có văn bằng y sỹ đa khoa thì người hướng dẫn thực hành là y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt;

- Đối với người có văn bằng y sỹ y học cổ truyền thì người hướng dẫn thực hành là y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền;

- Đối với người có văn bằng điều dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là điều dưỡng;

- Đối với người có văn bằng hộ sinh thì người hướng dẫn thực hành là hộ sinh hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phụ sản;

- Đối với người có văn bằng kỹ thuật hình ảnh y học thì người hướng dẫn thực hành là kỹ thuật hình ảnh y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh;

- Đối với người có văn bằng kỹ thuật xét nghiệm y học thì người hướng dẫn thực hành là kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa xét nghiệm;

- Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hồi chức năng thì người hướng dẫn thực hành là kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phục hồi chức năng;

- Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hình răng thì người hướng dẫn thực hành là kỹ thuật phục hình răng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề răng hàm mặt;

- Đối với người có văn bằng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa thì người hướng dẫn thực hành là kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa mắt;

- Đối với người có văn bằng dinh dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là dinh dưỡng lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa dinh dưỡng;

- Đối với người có văn bằng cấp cứu viên ngoại viện thì người hướng dẫn thực hành là cấp cứu viên ngoại viện hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa hồi sức cấp cứu;

- Đối với người có văn bằng tâm lý lâm sàng thì người hướng dẫn thực hành là tâm lý lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

2. Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh mới nhất (Mẫu 04)

Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh mới nhất theo Mẫu 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

Mẫu 04

>> Hướng dẫn điền hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Tên cơ sở thực hành.

(3) Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Địa danh.

(5) Ghi rõ theo văn bằng đào tạo.

(6) Ghi một trong các thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

(7) Ghi rõ theo văn bằng đào tạo.

(8) Ghi rõ tên bộ phận chuyên môn nơi thực hành.

(9) Ghi cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của người đề nghị thực hành.

(10) Ghi cụ thể các phương tiện, trang thiết bị bảo hộ trang bị cho người thực hành.

3. Điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh

Điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành;

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành;

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 504

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn