Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp hay không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/03/2024 11:30 AM

Xin cho tôi hỏi Bộ Khoa học và Công nghệ có được quyền chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp hay không? - Minh Tài (Bắc Ninh).

Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp hay không?

Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp hay không? (Hình từ internet)

Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sở hữu trí tuệ

Căn cứ tại Điều 1 Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định về vị trí và chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 28/2023/NĐ-CP về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ về sở hữu trí tuệ như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về sở hữu trí tuệ.

- Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; quy định quy trình, thủ tục đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền sở hữu công nghệ của tổ chức, cá nhân.

- Quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác lập, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công nghiệp cho các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, giám định về sở hữu công nghiệp và các dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ.

- Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân công của Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ có cục sở hữu trí tuệ

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

- Vụ Công nghệ cao.

- Vụ Năng lượng nguyên tử.

- Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Cục Sở hữu trí tuệ.

- Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

- Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Báo VnExpress.

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Trần Xuân Hùng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 532

Bài viết về

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn