Ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
05/03/2024 09:30 AM

Cho tôi hỏi ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? - Bảo Anh (TPHCM)

Ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

STT

Từ viết tắt

Ý nghĩa

1

E-TBMST

Thông báo mời sơ tuyển qua mạng

2

E-TBMQT

Thông báo mời quan tâm qua mạng

3

E-TBMT

Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng qua mạng

4

E-HSMQT

Hồ sơ mời quan tâm qua mạng

5

E-HSQT

Hồ sơ quan tâm qua mạng

6

E-HSMST

Hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng

7

E-HSDST

Hồ sơ dự sơ tuyển qua mạng

8

E-HSMT

Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng

9

E-HSDT 

Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng

10

E-HSĐXKT

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật qua mạng

11

E-HSĐXTC

Hồ sơ đề xuất về tài chính qua mạng

2. Quy định về định dạng của tệp tin (file) đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Quy định về định dạng của tệp tin (file) đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT như sau:

- Tệp tin (file) đăng tải trên Hệ thống phải bảo đảm:

+ Các file mở, đọc được bằng các phần mềm thông dụng như: các phần mềm đọc, soạn thảo văn bản MS Office hoặc Open Office; các phần mềm đọc file PDF; các phần mềm thiết kế thông dụng như AutoCad, Photoshop; phần mềm đọc file ảnh tích hợp sẵn trên Hệ điều hành Windows. Các file sử dụng phông chữ thuộc bảng mã Unicode;

+ Các file nén mở được bằng các phần mềm giải nén thông dụng như phần mềm giải nén ZIP tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows hoặc phần mềm giải nén Rar hoặc 7Zip. Trường hợp sử dụng file nén, các file sau khi giải nén phải có định dạng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT;

+ Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.

- Trường hợp file đính kèm trong hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMT không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể mở hoặc không đọc được thì bên mời thầu phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMT.

- Trường hợp file đính kèm trong E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT dẫn đến không thể mở hoặc không đọc được thì các file này không được xem xét, đánh giá.

3. Hướng dẫn xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát

Hướng dẫn xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát theo Điều 6 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT như sau:

- Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống không thể vận hành thì các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng có thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT trong thời gian từ khi Hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ sẽ được Hệ thống tự động gia hạn đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới là sau 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố.

- Trường hợp thời điểm đóng thầu mới và thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT sau 17 giờ 00 phút và trước 11 giờ 00 phút ngày tiếp theo thì Hệ thống tự động gia hạn đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.

- Trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT thì việc đánh giá E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT trước thời điểm Hệ thống gặp sự cố.

- Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành và việc khắc phục sự cố dự kiến diễn ra trong thời hạn dài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố và xử lý sự cố, bao gồm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 937

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn