Tổng hợp hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 tại một số tỉnh, thành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
29/02/2024 09:43 AM

Cho tôi hỏi Cục Thuế các tỉnh, thành phố có hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 như thế nào? – Khắc Huy (Bình Thuận)

Tổng hợp hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 tại một số tỉnh, thành

Tổng hợp hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 tại một số tỉnh, thành (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 (Bình Dương)

Ngày 12/01/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 1017/CTBDU-TTHT về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 (kỳ tính thuế năm 2023).

Công văn 1017/CTBDU-TTHT

Theo đó, hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 với các nội dung:

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán TNCN với cơ quan thuế.

- Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

- Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN.

>>> Xem chi tiết: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 (Bình Dương)

2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 (Long An)

Ngày 26/12/2023, Cục Thuế tỉnh Long An ban hành Công văn 5281/CTLAN-TTHT, trong đó có hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024.

Công văn 5281/CTLAN-TTHT

Theo đó, hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 với các nội dung:

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán TNCN với cơ quan thuế.

- Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

- Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN.

Xem chi tiết tại Công văn 5281/CTLAN-TTHT của Cục Thuế tỉnh Long An.

3. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 (Hà Nội)

Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2024 với một số nội dung nổi bật sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2023 đối với tổ chức trả thu nhập là ngày 01/4/2024 và đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế là ngày 02/5/2024.

- Các tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập phải đảm bảo 100% người nộp thuế được kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế TNCN tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

- Hiện nay, cơ quan thuế đã triển khai những biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay, thuộc trường hợp phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định.

Đề nghị tổ chức trả thu nhập hướng dẫn các cá nhân này tìm hiểu quy định về đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đúng quy định tránh cho việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời các tổ chức trả thu nhập phải thực hiện cấp đầy đủ, kịp thời chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

- Cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế phải kê khai đầy đủ thông tin về tổ chức trả thu nhập (nếu có) trên tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN để cơ quan thuế có cơ sở xác định bộ phận giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Cơ quan thuế khuyến khích cá nhân sử dụng hình thức khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử dành cho cá nhân trên thiết bị dị động.

Theo Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Thành phố Hà Nội

4. Tổng hợp biểu mẫu quyết toán thuế TNCN năm 2024

Các biểu mẫu quyết toán thuế TNCN năm 2024 được quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC bao gồm:

- Mẫu số 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Mẫu số 02/QTT-TNCN

- Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN

- Mẫu số 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)

Mẫu số 05/QTT-TNCN

- Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần

Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN

- Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN

- Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,537

Bài viết về

Quyết toán thuế TNCN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn