Thủ tục hành chính online 27/03/2024 11:11 AM

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN 2024 online [Cập nhật mới nhất]

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/03/2024 11:11 AM

Cá nhân muốn tự quyết toán thuế TNCN 2024 online thì phải làm thủ tục gì? Hạn chót khai quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào? – Trung Dũng (TPHCM)

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN 2024 online

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN 2024 online

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN 2024 online

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ khai thuế TNCN bằng phương thức điện tử; không cần nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Người nộp thuế là cá nhân tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì thực hiện theo 6 bước sau đây.

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để quyết toán thuế TNCN 2024

Trước tiên, người nộp thuế cần đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.

>> Xem thêm: 03 cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử (eTax)

Thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế điện tử để quyết toán thuế TNCN 2024

Lưu ý : Người nộp thuế chỉ thực hiện việc lập tờ khai quyết toán thuế sau khi đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế  (mật khẩu do Tổng Cục Thuế cung cấp qua tin nhắn  điện thoại)

1. Truy cập website: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Người nộp thuế vào phân hệ “CÁ NHÂN”.

- Nhập Mã số thuế

- Nhập Mã kiểm tra

- Nhập mật khẩu do Tổng Cục Thuế cung cấp qua tin nhắn điện thoại (mã đăng ký kê khai thuế điện tử)

- Nhấn “ Đăng nhập”

2. Thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN

Vào “Quyết toán thuế”, người nộp thuế chọn “Kê khai trực tuyến” 

- Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc có dấu (*)

- Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN –Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 80/2021)

- Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: Chọn 1 trong 3 trường hợp

2.1. Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn)

NNT kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn)

- Ghi chú: không khấu trừ tại nguồn nghĩa là công ty/DN/tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ thuế của NNT trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân, mà NNT tự kê khai trực tiếp với cơ quan thuế và nộp thuế trực tiếp theo MST cá nhân nộp vào NSNN.

Sau đó NNT lựa chọn lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế

2.2. Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ:

Sau đó NNT tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan

2.3. Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập.

Sau đó khai thông tin về:

+ Nếu có thay đổi nơi làm việc: khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2

+ Nếu không thay đổi nơi làm việc: khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5

Tiếp tục chọn Trường hợp quyết toán :

+ Chọn quyết toán theo năm dương lịch

+ Năm kê khai 2023

+ Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023

 (Trường hợp người nước ngoài thì chọn Quyết toán 12 tháng liên tục khác năm dương lịch hoặc quyết toán không đủ 12 tháng và chọn tiếp từ tháng đến tháng phù hợp với trường hợp của người nộp thuế)

+ Loại tờ khai chính thức (Trường hợp đã nộp hồ sơ rồi nhưng người nộp thuế khai sai muốn khai lại thì chọn tờ khai bổ sung)

3. Nhấn Tiếp tục và đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI

Nhấn Tiếp tục. Sau đó nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN và Tờ khai 02/QTT-TNCN theo thông tư 80/2021

Cá nhân có đề nghị miễn giảm do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo cùng với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công thì tích chọn vào ô trống.

NNT kiểm tra lại thông tin:  Tên Người Thuế, địa chỉ, quận huyện, tỉnh; Điện thoại, Fax, Email hệ thống tự chạy, nếu chưa chính xác thì điều chỉnh cho đúng.

3.1. Hướng dẫn nhập các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN (thông tư 80/2021)

+ Chỉ tiêu [21]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam (thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công); căn cứ vào chứng từ khấu trừ và thư xác nhận thu nhập do đơn vị chi trả cung cấp.

Chỉ tiêu [23]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam (thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)

Các khoản giảm trừ:

+ Chỉ tiêu [28]: Từ thiện nhân đạo, khuyến học (nếu có)

+ Chỉ tiêu [29]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

+ Chỉ tiêu [30]: Các khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ (nếu có)

Số thuế đã nộp trong kỳ:  điền vào chỉ tiêu sau

Chỉ tiêu [34]: Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập: Là tổng số thuế mà tổ chức đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập cấp

Chỉ tiêu [35]: Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế và đã nộp tại Việt Nam, căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của cá nhân).

Chỉ tiêu [36]: Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có): số thuế đã nộp ở nước ngoài được (nếu có) Là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập  nhưng không vượt quá số thuế là [32] x {[23]/([20] –[22])}x 100%;

Chỉ tiêu [37]: Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm do cá nhân tự xác định nếu đã kê khai và nộp tại nước ngoài vào năm tính thuế thứ nhất.

Chỉ tiêu [38]: Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm: Cá nhân tự xác định số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm nếu đã kê khai vào năm tính thuế thứ nhất

Chỉ tiêu [43]: Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]< 50.000 đồng) : NNT có số thuế còn phải nộp nhỏ hơn 50.000 đồng thì khai vào chỉ tiêu này để được miễn giảm.

Nếu có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trả:

-Số thuế hoàn cho người nộp thuế : nhập số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [46].

-Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập số bù trừ vào chỉ tiêu [47]

Trường hợp NNT đề nghị hoàn trả vào tài khoản của  người nộp thuế tại chỉ tiêu [46]    Nhận tiền hoàn trả bằng

 + Chuyển khoản: chọn (click) vào ô chuyển khoản sau đó  điền thông tin  tên chủ tài khoản, tài khoản số mở tại ngân hàng ( lưu ý: Cục Thuế TP.HCM  khuyến nghị nên hoàn trả bằng chuyển khoản và ghi rõ tên ngân hàng theo 3 cấp tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng, tỉnh thành).

+ Hoặc chọn nhận tiền mặt: chọn click vào tiền mặt, sau đó điền thông tin Tên người nhận tiền, loại giấy tờ (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, hộ chiếu) số cmnd/cccd/hc, ngày cấp, nơi cấp,nơi nhận tiền hoàn thuế.

Trường hợp NNT đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước đã nhập số thuế đề nghị bù trừ tại chỉ tiêu [47] thì ghi thêm các thông tin sau;

MST của NNT khác (nếu có) Tên NNT khác (nếu có) ghi rõ Chương, Tiểu mục, Tên CQT quản lý khoản thu, Địa bàn hành chính, Hạn nộp, số tiền còn phải nộp,Số tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừa.

3.2 Tại tab Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN

Chọn tab 02-1/BK-QTT-TNCN: (nằm ở góc trái cuối màn hình):

Sau đó, khai thông tin người phụ thuộc để người nộp thuế được tính giảm trừ  thu nhập khi tính thuế.

Nhấp vào và kê khai đầy đủ thông tin bắt buộc.

Nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.như sau:

+Họ tên ngưởi phụ thuộc, mã số thuế người phụ thuộc, chọn loại giấy tờ như CMND/ CCCD/ hộ chiếu/giấy khai sinh; số giấy tờcủa CMND..; Ngày sinh NPT

Lưu ý [16] Từ tháng: Là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc trong năm tính thuế theo thực tế phát sinh trong năm tính thuế,chỉ tiêu  Đến tháng [17] là thời điểm kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng trong năm tính thuế hoặc tháng 12 nếu trong năm chưa kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng.

4. Gửi tờ khai

Người nộp thuế bấm nút chọn vào ô “ Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiêm trước pháp luật về những số liệu đã kkhia và hồ sơ đính kèm”

Lưu ý: cần nhấn lưu bản nháp thường xuyên để không bị mất  thông tin đã nhập.

>> Nhấn nút Hoàn thành kê khai

Chọn Kết xuất xml (để lưu và nộp tờ khai đã kê khai)

>> Nộp tờ khai

5. Gửi hồ sơ phụ lục đính kèm

+ Chọn phụ lục đính kèm: như Chứng từ khấu trừ thuế / Chứng từ nộp thuế/Chứng từ về các khoản từ thiện, nhân đạo (nếu có)/Tài liệu chứng minh số tiền đã trả của đơn vị tổ chứ trả thu nhập ở nước ngoài/ Các chứng từ khác.

+ Chọn tệp dữ liệu (đính kèm file dữ liệu gửi)

Sau khi chọn phụ lục đính kèm và chọn tệp dữ liệu => nhấn “ Tiếp tục”

Xuất hiện xác thực nộp tờ khai

+ Nhập Mã kiểm tra => nhấn “ Tiếp tục”

Nhập mã OTP do Tổng Cục Thuế gửi qua tin nhắn điện thoại

=> nhấn “ Tiếp tục”

=> Sau khi nộp tờ khai thành công tới cơ quan thuế, hệ thống (Tổng Cục Thuế) sẽ gửi thông báo tiếp nhận vào email đã đăng ký, đồng thời gửi tin nhắn thông báo vào số điện thoại đã đăng ký của NNT với nội dung :” hồ sơ khai thuế điện tử mẫu 02/QTT-TNCN đã được gửi thành công CQT trả thông báo chấp nhận/ không chấp nhận sau 01 ngày làm việc”.

Lưu ý:

Trường hợp người nộp thuế không nhận được tin nhắn thành công từ Tổng Cục Thuế gửi đến điện thoại, người nộp thuế kiểm tra lại đã có và  nhập  mật khẩu giao dịch điện tử  khi thực hiện quyết toán chưa, nếu chưa phải đăng ký lại giao dịch điện tử và kê khai lại từ đầu.

Trường hợp người nộp thuế có nhiều Mã số thuế đề nghị người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế để xử lý điều chỉnh còn 1 mã số thuế duy nhất và sử  dụng mã số thuế này để thực hiện đăng ký giao dịch điện tử.

Trường hợp người nộp thuế phát sinh số thuế phải nộp thêm thì thực hiện nộp thuế ở ứng dụng Etax Mobile hoặc ngân hàng gần nhất. Hạn nộp thuế trước ngày 02/5/2024.

Phiên bản iTaxViewer 2.2.4

6. Tra cứu tờ khai

2.6.1. Tra cứu tờ khai đã gửi:

Lựa chọn loại Tờ khai >> Chọn ngày gửi >> Tra cứu (mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận vào hệ thống của Cơ quan Thuế và kiểm tra cơ quan thuế nào thực hiện quyết toán thuế và liên hệ CQT để được hỗ trợ nếu có).

Hạn chót khai quyết toán thuế TNCN 2024

Theo Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn quyết toán thuế như sau:

Đối với quyết toán thuế TNCN năm 2023, tổ chức chi trả thu nhập lưu ý thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2023 là ngày 31/3/2024 trùng vào ngày Chủ Nhật, nên thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày 01/4/2024.

Còn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Năm nay, ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là ngày 30/4/2024 và ngày tiếp theo là ngày 01/5/2024 trùng với ngày nghỉ lễ nên thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nhất là 02/5/2024.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Nguồn: Cục Thuế TPHCM

Lưu ý: Do thủ tục tự quyết toán thuế TNCN của năm 2023 được thực hiện vào năm 2024 nên nội dung bài viết sử dụng cụm từ“hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN 2024”.

Xem thêm: Quyết toán thuế TNCN là gì? 29 câu hỏi về kỳ quyết toán thuế TNCN 2024

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 653,928

Bài viết về

Quyết toán thuế TNCN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn