Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
01/03/2024 06:27 AM

Cho tôi hỏi hiện nay, đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 chưa? - Thu Thảo (Bình Phước)

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đã có 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

1.1. Nghị định 23/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Nghị định 23/2024/NĐ-CP

1.2. Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định 24/2024/NĐ-CP

2. Kế hoạch ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

(i) Theo Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023trình vào tháng 11/2023:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 7 Điều 23, khoản 4 Điều 29, khoản 4 Điều 36, khoản 2 Điều 39, khoản 8 Điều 43, khoản 1 Điều 50, khoản 5 Điều 50, khoản 7 Điều 53, khoản 3 Điều 55, khoản 4 Điều 55, khoản 4 Điều 67, khoản 6 Điều 70, khoản 2 Điều 84, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Như vậy, 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 trên đã được trình vào tháng 11/2023, 02 Nghị định này được ban hành theo trình tự, thủ tục thông thường.

(ii) Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành trong tháng 6/2024 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 sau đây:

Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

3. Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về đấu thầu qua mạng

Hiện nay, chỉ mới có 01 thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

- Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT:

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm:

+ Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật Đấu thầu 2023;

+ Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Đối tượng áp dụng của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT:

+ Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

+ Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT nhưng chọn áp dụng quy định của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. Trong trường hợp này, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

>>> Xem thêm: Tổng hợp biểu mẫu về đấu thầu qua mạng theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,736

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn