Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
02/12/2023 07:45 AM

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 là ngày nào? Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động là mẫu nào? – Hà Xuyên (Ninh Thuận)

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 là trước ngày 05/01/2024.

2. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 là mẫu số 07/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Đối với mục Kính gửi: Ghi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…(Trường hợp doanh nghiệp/tổ chức thuộc đối tượng thực hiện việc cấp giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) thì gửi báo cáo về Bộ, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, nơi có người lao động nước ngoài làm việc).

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 (Mẫu số 07/PLI)

3. Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

- Trước ngày 05/01/2024, người sử dụng lao động nộp báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 theo Mẫu số 07/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023 tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

Mẫu số 07/PLI

- Trước ngày 15/01/2024 hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023 thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu số 08/PLI

- Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI.

Mẫu số 17/PLI

(Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP)

4. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

+ Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn giấy phép lao động.

- Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

>>> Xem thêm: 20 trường hợp NLĐ nước ngoài được miễn giấy phép lao động

(Điều 151 Bộ luật Lao động 2019)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,229

Bài viết về

Giấy phép lao động

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn