Thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài tại Hà Nội: Cập nhật mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/12/2023 11:30 AM

Hiện nay, thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài tại Hà Nội được hướng dẫn thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài (Hình từ internet)

Bộ thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 3983/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/9/2023 hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép cho người lao động nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023.

Theo đó, bộ thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài gồm:

- Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

- Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài; Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

- Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; Cấp giấy phép lao động các trường hợp đặc biệt;

- Gia hạn giấy phép lao động;

- Cấp lại giấy phép lao động;

- Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Báo cáo không thuộc trường hợp xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài đến làm việc;

- Thu hồi giấy phép lao động.

Công văn 3983/SLĐTBXH-VLATLĐ

Cập nhật sửa đổi thủ tục cấp giấy phép lao động với lao động nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4674/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2023 sửa đổi thủ tục cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Hà Nội (lần 2).

Theo công văn mới: Văn bản, giấy tờ chứng minh là lao động kỹ thuật trong hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023.

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Điều 4 Mục II Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong Hướng dẫn tại Công văn 3983/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/9/2023 như sau:

Hướng dẫn:

“Đối với vị trí công việc là Lao động kỹ thuật: Giấy tờ chứng minh là các loại giấy tờ phù hợp đảm bảo điều kiện thuộc một trong các trường hợp sau: “Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam.” Hoặc “Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam”. Cụ thể:

- Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận; (với trường hợp: Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người LĐNN dự kiến làm việc tại Việt Nam.)

- Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp.”

Sửa thành:

“Đối với vị trí công việc là Lao động kỹ thuật: Giấy tờ chứng minh bao gồm các giấy tờ sau:

- Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận;

- Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp.”

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội thống nhất thực hiện.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,310

Bài viết về

Giấy phép lao động

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn