Sửa đổi điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/06/2023 15:00 PM

Điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm những điều kiện gì? Và có yêu cầu gì với lãnh đạo đăng kiểm? - Hoàng Anh (Long An)

Sửa đổi điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm

Sửa đổi điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Theo Điều 4 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP) quy định về nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

- Chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

- Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP).

- Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

- Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Sửa đổi điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm

Theo Điều 7 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP) quy định về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm như sau:

-  Cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau:

+ Bộ phận lãnh đạo: Gồm Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm để tổ chức quản lý, điều hành đơn vị đăng kiểm; trong đó có tối thiểu 01 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định được quy định tại Điều 24 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP);

+ Bộ phận kiểm định: Gồm phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên để thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện;

+ Bộ phận văn phòng: Gồm nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác để thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định.

- Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm:

+ Có tối thiểu 01 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP);

+ Có tối thiểu 01 phụ trách bộ phận kiểm định;

+ Dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 02 đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định. Các nhân sự quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được tính là đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định;

+ Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP).

Điều kiện đối với lãnh đạo đơn vị đăng kiểm được phân công ký giấy chứng nhận đăng kiểm

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP) quy định về điều kiện đối với lãnh đạo đơn vị đăng kiểm được phân công ký giấy chứng nhận đăng kiểm như sau:

- Được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định xe cơ giới tại đơn vị.

- Phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,109

Bài viết về

Đăng kiểm xe ô tô

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn