Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định xe cơ giới hết hiệu lực khi nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
01/06/2023 08:00 AM

Cho tôi hỏi giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định xe cơ giới hết hiệu lực khi nào? - Tuấn Dũng (TPHCM)

Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định xe cơ giới hết hiệu lực khi nào?

Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định xe cơ giới hết hiệu lực khi nào? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thì giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kĩ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT).

2. Tem kiểm định xe cơ giới là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thì tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là tem kiểm định) là biểu trưng cấp cho xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được phép tham gia giao thông đường bộ theo thời hạn ghi trên tem kiểm định trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận kiểm định.

3. Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định xe cơ giới hết hiệu lực khi nào? 

Theo khoản 7 Điều 9 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thì giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định hết hiệu lực khi:

- Xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định mới;

- Đã có khai báo mất của chủ xe với đơn vị đăng kiểm;

- Đã có thông báo thu hồi của các đơn vị đăng kiểm;

- Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

- Đã có xác nhận của đơn vị đăng kiểm về sự không phù hợp giữa thông số kỹ thuật trên giấy chứng nhận kiểm định và thông số kỹ thuật thực tế của xe cơ giới.

4. Các trường hợp xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày 

Theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thì xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày khi kiểm định đạt yêu cầu trong các trường hợp sau:

- Xe cơ giới bị cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định theo quy định tại khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Xe cơ giới đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chuyển vùng; xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; xe cơ giới mới sản xuất lắp ráp đã có phiếu kiểm tra xuất xưởng; xe cơ giới nhập khẩu đã có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; 

Xe cơ giới xuất khẩu đã có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất lắp ráp (trường hợp không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất lắp ráp phải có tài liệu của nhà sản xuất) có nhu cầu tham gia giao thông để di chuyển về địa điểm xác định (khi kiểm định không phải xuất trình, nộp các giấy tờ quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT).

- Xe cơ giới có nhu cầu di chuyển để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trước khi thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới. 

Đối với trường hợp này, khi kiểm định chủ xe không phải xuất trình, nộp các giấy tờ quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT tuy nhiên cần cung cấp các tài liệu sau: 

+ Hồ sơ thiết kế; 

+ Tài liệu chứng minh phương tiện được chạy tự kiểm tra trong đường nội bộ của nhà máy đảm bảo an toàn tối thiểu 3000 km; 

+ Văn bản cam kết của nhà sản xuất về việc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong quá trình di chuyển để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trong đó bao gồm cả phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động;

+ Bản khai thông số kỹ thuật kèm theo biên bản kiểm tra chất lượng sản xuất lắp ráp của nhà sản xuất và mục ghi chú của giấy chứng nhận kiểm định được cấp phải ghi: “Chủ xe phải chạy đúng phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển”.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,298

Bài viết về

Đăng kiểm xe ô tô

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn