Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/06/2023 11:29 AM

Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng là nội dung tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023.

Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng

Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng (Hình từ internet)

Ngày 08/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 

1. Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng

Theo đó, Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

- Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP;

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Trước đây theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

- Có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

2. Sửa đổi các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng

Cụ thể, Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP);

- Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật;

- Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP) trong thời gian 12 tháng liên tục.

Trước đây theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới từ 01 tháng đến 03 tháng một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền;

- Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Có từ 02 lượt dây chuyền bị tạm đình chỉ trở lên trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị kiểm tra đã bị hư hỏng, không bảo đảm tính chính xác, chưa được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Xem thêm Nghị định 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/6/2023.

Hồ Quốc Tuấn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 880

Bài viết về

Đăng kiểm xe ô tô

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn